1. Sú domy v korunách stromov k stromom šetrné?

Áno – záleží však od procesu výstavby. V prípade nášho Lesodomu sme nič nenechali na náhodu. V záujme zabezpečenia zdravia a stability stromov bol proces výstavby ešte pred samotným začiatkom výstavby konzultovaný s odborníkmi na arboristiku (arboristami). Arboristika je vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom, ošetrovaním. Ďalej komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromov, kríkov a iných drevnatých rastlín.  Následnú výstavbu realizovali stavitelia, ktorí majú s domami v korunách stromov bohaté skúsenosti.

2. Strom rastie – predstavuje to pre domček v korunách stromov hrozbu?

Ak sa medzi konštrukciou a stromom nechá dostatok priestoru, strom bude môcť v nasledujúcich rokoch naberať na hrúbke. A to všetko bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť stavby alebo samotného stromu. Pri Lesodome sme na tieto detaily mysleli a celú stavbu sme realizovali tak, aby to bolo pre dotknuté stromy čo najviac šetrné. Takisto aby bol zabezpečený ich ďalší bezproblémový rast v symbióze s prírodou v ktorej sa nachádzajú.

3. Ako môže stromodomy ovplyvniť silný vietor?

Vietor a stromy – to je kapitola sama o sebe, ktorej sme pri projekte Lesodom venovali dostatočnú pozornosť. V prvom rade sme sa snažili o výber takej lokality, ktorá je na záveternej strane a tým pádom tam v lesoch nedochádza počas silných vetrov k vyvráteniu stromov. Ďalej sme sa za účelom stability Lesodomu vyberali silné stromy – duby, ktoré boli arboristom posúdené ako mladé, silné a zdravé jedince. V neposlednom rade boli všetky  stromy zasahujúce do Lesodomu ošetrené (orezané suché konáre) a do korún stromov boli nainštalované tzv. dynamické väzby. Dynamická väzba je špeciálna väzba z UV – stabilného materiálu, ktorá strom neobmedzuje, nebráni mu vo vytváraní spevňujúcich pletív, je viazaná v korune s previsom tak, aby „o nej strom nevedel“. V prípade vetra ktorý by inak strom mohol poškodiť – napríklad pri torznom namáhaní dreva, väzba konár zachytí.

Domy v korunách stromov už nájdete aj na Slovensku. Rezervujte si pobyt v našom Lesodome ešte dnes a prežite výnimočný pobyt, na ktorý len tak nezabudnete.