Obchodnej spoločnosti MADERA GROUP s.r.o. so sídlom Kováčska 233/21, Košice, IČO: 3591372

Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté na základe alebo v súvislosti s poskytnutím ubytovania – s uhradenou faktúrou, ktorú uzatvára spoločnosť MADERA GROUP s.r.o. so sídlom Kováčska 233/21, Košice, IČO: 3591372 a iná osoba (ďalej len „zákazník/nájomca“).
 2. Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Objednávky – rezervácie termínu a vouchre (darčekové poukážky)
 • Termín na pobyt a vouchre je možné rezervovať prostredníctvom našej web-stránky lesodom.sk alebo telefonicky na čísle uvedenom v sekcii „Kontakt“. Dostupné termíny sú viditeľné na predmetnej web-stránke v sekcii „Rezervácie“.
 1. Cena
 • Ceny pobytu v Lesodome a ceny vouchrov sú uvedene na web-stránke lesodom.sk v skecii „Rezervácie“ (priamo v rezervačnom systéme) a v sekcii „Voucher“.
 1. Platba
 • Po zakliknutí termínu v rezervačnom systéme a po vyplnení potrebných údajov je zákazník presmerovaný cez platobnú bránu 24pay na online platbu kartou. Po úspešnej úhrade bude zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail s rezerváciou na zadanú e-mailovú adresu. Termín je od tohto momentu pre zákazníka rezervovaný.
 1. Storno podmienky a zmeny v rezervácii
 • Do 30 dní pred príchodom: ak je rezervácia zrušená do max. 30 dní pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej platby alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej obsadenosti.
 • 30 – 10 dni pred príchodom: ak je rezervácia zrušená 30 – 10 dni pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej obsadenosti.
 • Menej ako 10 dni pred príchodom: ak je rezervácia zrušená menej ako 10 dni pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100% prijatej platby a zmena pôvodnej rezervácie termínu už nie je možná. V tomto prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nazerať na závažnosť dôvodov nedostavenia sa na termín ubytovania a podľa dôvodov uvedených zákazníkom poskytnúť zľavu na prípadnú budúcu rezerváciu do max. 50%.
 • Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch má zákazník možnosť komunikovať s prevádzkovateľom výlučne cez e-mail a telefónnom číslo uvedenom v sekcii „Kontakt“ na web-stránke lesodom.sk.
 1. Podmienky prenájmu Lesodom
 • Check-in / Check-out: v deň príchodu je check-in od 14.00 hod a v deň odchodu je check-out do 11.00 hod.
 • Bezpečnostné pokyny: Vstup do Lesodomu je povolený len nájomcovi a osobám, ktorým nájomca umožní v dobe trvania nájmu dom na strome užívať, avšak rešpektujúc podmienky prenajímateľa týkajúce sa maximálnej kapacity Lesodomu. Všetci zúčastnení sú povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny pre užívanie Lesodomu, ktoré sú zverejnené na web-stránke lesodom.sk a sú takisto dostupné v tlačenej forme priamo v Lesodome.
 • Kapacita Lesodomu: kapacita Lesodomu je určená pre max. 2 dospelé osoby a 2 deti (tj. max 4 osoby vrátane detí). Možnosť dodatočnej prístelky nie je možná a maximálna kapacita je prevádzkovateľom určená z dôvodu bezpečnosti a komfortu. Zároveň majú deti vstup do Lesodomu povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo sprievodnej dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná.
 • Na základe skúseností z posledného roku prevádzky Lesodomu majú psy a domáce zvieratá prístup do Lesodomu zakázaný.
 • Nepriaznivé počasie: v prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor, nepriaznivé snehové podmienky a silné mrazy), bude prenajímateľ o týchto skutočnostiach nájomcu informovať a v závislosti od závažnosti vyššie uvedených podmienok si vyhradzuje právo termín zrušiť a nájomcovi ponúknuť iný, náhradný termín.